top of page

Les nostres unitats!

E07B95B7-95F5-40C4-94CD-6DEF22AE50D5.JPG

PIULES - 3r, 4t i 5è de Primària 

La unitat de Piules està formada per nens i nenes de 8 a 11 anys. 

 

Objectius específics:

 

 •  Aconseguir un grup cohesionat i ferm. 

 •  Promoure el respecte vers el medi ambient .

 •  Conèixer millors els espais del nostre entorn. 

 •  Treballar i promoure l’exemple i els valors marcats per Jesús. 

 •  Ensenyar a dur a terme tasques en les quals ajudem als altres sense esperar res a canvi. 

 •  Treballar perquè tots els nens estiguin integrats i cohesionats dins del grup i ensenyar-los a obrir-se als altres. 

 

Metodologia: reunions setmanals, sortides locals i sortides amb Joves La Salle.

Eix d’animació com a fil conductor

DINAMITES - 6è de Primària i 1r d'ESO

La branca de dinamites està formada per nens i nenes de 11 a 14 anys. 

 

Objectius especifics: 

 

 •  Desenvolupar un esperit crític davant de la societat que els envolta. 

 •  Amistat: Entendre que la diversitat és un element positiu. 

 •  Amistat: Aconseguir una identitat de grup. 

 •  Servei: Descobrir diferents realitats properes. 

 •  Servei: Iniciar-se en el servei. 

 •  Natura: Entendre i respectar la natura. 

 •  Fe: Descobrir moments de reflexió. 

 

Poder integrar-se al màxim a la unitat 

Metodologia: reunions setmanals, sortides locals i sortides amb Joves La Salle.

Eix d’animació com a fil conductor

F7CF2087-527B-4AFA-940C-1E66011070AE 3_edited.jpg

TRONS - 2n, 3r i 4t d'ESO

La unitat de Trons està formada per nens i nenes de 14 a 16 anys.

 

Objectius especifics: 

 

 Implicar-se en la construcció, cura i transformació del territori social, cultural, ecològic

 • Desenvolupar l’esperit crític davant les diferents tendències socials i les situacions d’injustÍcia

 • Descobrir en els altres un motiu d’enriquiment i creixement personal

 • Ser capaç de posar-se en el lloc dels altres per afavorir les relacions personals

 • Dur a terme accions socials concretes per transformar l’entorn social proper

 • Entendre els valors de l’Evangeli com una proposta per donar sentit a la vida

 

Metodologia: reunions setmanals, sortides locals i sortides amb Joves La Salle. Treballs per projectes

IMG_7175 2_edited.jpg

TNTs - a partir de 16 anys

La branca de TNT's està formada per nois i noies més grans de 16 anys. 

 

Objectius especifics: 

 •  Consolidar l’assistència a les trobades. 

 •  Cohesionar-se com a grup. 

 •  Conèixer altres grups i realitats que els puguin interpel·lar. 

 •  Treballar el creixement personal i l’obertura al transcendent. 

 •  Descobrir la figura de Jesús i els valors cristians. 

 •  Potenciar les iniciatives i l’auto gestió del grup. 

 

Metodologia: reunions periòdiques

BOOMs

La branca de BOOMs està formada per caps i quel·les del grup, així com antics membres de l'Agrupament o altres joves.

Diferenciem diferents grups de BOOM segons el moment personal.

S'ofereixen reunions periòdiques i sortides.

bottom of page